برای اجرای شیشه تاشو با چه شرکتی قرارداد ببندیم؟

بازدیدها: 51امروزه پنجره های تاشو تقریبا به محصولی شناخته شده در بازار ایران ومیان هموطنان عزیز می باشد.متاسفانه نفر یا شرکت هایی از زمان ورود این محصول وارد بازار این کار شده و با توجه به عدم تجربه کافی درزمینه نصب و مونتاژ بالکن شیشه ای ،اقدام به اجرا و تحویلی سراسر عیب به هموطنان …