جلوگیری از ورود گرد وخاک به پارکینگ و بالکن با پنجره تاشو

بازدیدها: 95گردو خاک پارکینگ یکی از دغدغه های همیشگی مجتمع های دارای پارکینگ است. شاید پارکینگ منزل شما هم همیشه پر از گردوخاک است و از نظافت هر روزه آن خسته شده باشید. اما راهکار رهایی از گردو خاک و نظافت هر روزه پارکینگ چیست؟ نصب دروپنجره یکی از راهکارهایی است که احتمالا به ذهن …