نقش بالکن در زندگی آپارتمان نشینی

بازدیدها: 454نقش بالکن در زندگی آپارتمان نشینی طراحان آپارتمان در همان بدو طراحی آپارتمان فضایی را به عنوان حیاط خلوت برای آپارتمان در نظر گرفته بودند و این مهم را پیش بینی کرده بودند که به مرور زمان زندگی در یک محیط بسته آن هم در ارتفاعی چندین متری از سطح زمین،به مرور زندگی را …