برای حفظ گلها در بالکن چه کار باید کرد؟

بازدیدها: 35 پنجره های تاشو، به دلیل مکانیسم خاص خود، فضای بالکن را به یک گلخانه واقعی ،تبدیل می کنند. در قدیم الایام بدلیل بافت خاصی که منازل مسکونی داشتند؛ داخل هر خانه ای یک گلخانه(اصطلاحا پاسیو) وجود داشت و فضای خاصی را در منازل قدیمی رقم می زد.با گذشت زمان و ساخت و سازهای …